Robot CNC bewerking

Robot CNC bewerken
Zonder programmeren door middel
van het instellen via de Teachpendant
wordt een freesbewerking gerealiseerd.
Autmatische nameting van de tool
correctie in automaat doorvoeren