Lascel

Simultaan lassen met dubbele lastoords, pick & place unit voor productafvoer.