Projectmanagement

Bedrijfsinterne projecten (BIP)

Automatiseringsprojecten zijn multidisciplinair en hebben een sterke verweving van verschillende disciplines. Een succesvolle projectaanpak gaat gepaard met een juiste inschatting van risico’s en werkzaamheden. Meestal is er geen robotspecialist in huis om projecten te begeleiden en is men overgeleverd aan de expertise van de toeleverancier of deelexperts. Zonder een goed overzicht is het moeilijk het kaf van het koren te scheiden en de accenten op de juiste knelpunten te leggen. Vooral in het samenspel tussen disciplines gaat vaak het een en ander mis. Acotech helpt u de bedrijfsinterne kennis, tijdens de uitvoering van een project, op te schroeven tot een hoger niveau. U haalt expertise in huis die projecten goedkoper en efficienter maakt. Een goede projectleider haalt het beste uit de mensen en de organisatie en vertaalt dit op een creatieve manier in het gewenste projectresultaat.

Projectmanagement

Een project bestaat doorgaans uit de volgende fasen en wordt telkens afgesloten met een acceptatieronde:

Fase :

Behoefte registratie
Conceptfase
Ontwerpfase
Detailleringfase
Productiefase
Integratiefase
Opleverfase
Nazorgfase

Acceptatierondes:

Programma van eisen
Concept
Ontwerp
Technisch productie dossier
Deelproducten
FAT
SAT / FA
Garantie