Werkwijze

Begeleiding

Een goede begeleiding van automatisering op het gebied van haalbaarheidstudies, initiatie, definitie, voorbereiding, realisatie, draagkracht en nazorg maken het verschil tussen succes, geen succes of zelfs een flop. Door onder andere beperkte kennis, ervaring of capaciteit ontstaan aan beide kanten gaten tussen eindgebruiker en leverancier. Hoewel beide partijen het vaak ontkennen gaat er veel mis in de afstemming tussen disciplines en het verwachtingspatroon tussen beiden, om nog maar te zwijgen over de opstartvertragingen die kunnen ontstaan. Robotiseren is niet moeilijk, maar verdient de nodige aandacht. Om automatiseren te realiseren is niet alleen creativiteit nodig, maar ook technisch en vooral bedrijfsmatig inzicht. De automatiseerder dient zich het proces, de manier van denken en de doelstellingen van een klant eigen te maken, om een goed product te kunnen leveren. De klant is de directeur. De klant van de klant is de technisch manager. De heftruckchauffeur is de operator. Kortom, de mensen in een bedrijf die automatisering tot een succes moeten maken. Elke laag dient overtuigd te zijn van de opbrengsten en zijn steentje bij te dragen aan het succes. Elk systeem is zo goed als het imago.

Werkwijze

Afhankelijk van de behoeften en de beperking in capaciteit, wat voor elk bedrijf verschilt, biedt Acotech, enkel daar waar nodig is, ondersteuning op maat aan. Of het nu gaat om het uitwerken van een idee, het begeleiden van een project, programmatie of het optimaliseren van een bestaand proces.

Onafhankelijk

Acotech biedt haar diensten, onafhankelijk van toeleveranciers, aan en kan waar nodig samenwerken met systemintegrators en machinebouwers.