Bedrijfsprofiel

Hoe overleven we de crisis?

Al tientallen jaren is er een uittocht van productiebedrijven naar lage lonen landen. Inmiddels weten we dat productie in Nederland enkel lonend is wanneer men innoveert en automatiseert. Automatiseren betekent niet enkel keuzes maken tussen offertes, maar een complete cultuurverandering van het bedrijf. Veel bedrijven zien wel mogelijkheden om te automatiseren, maar hebben zelf niet de kennis en ervaring in huis om de vaak complexe automatiseringsvraagstukken integraal aan te pakken en daarmee de juiste keuzes te maken. Vooral als het gaat om het aan elkaar knopen van processen waar meerdere leveranciers of vakgebieden mee gemoeid zijn gaat het vaak mis of het blijkt financieel onhaalbaar. De automatiseringstrajecten stranden bij de eerste offertes of erger nog na een mislukte poging met de verkeerde keuzes. Bedrijven zijn dan weer voor jaren “genezen” en verliezen het vertrouwen in de mogelijkheden van automatisering voor hun bedrijf. Een verkeerde opzet van de productie kan grote gevolgen hebben voor de verdere automatiseerbaarheid en dus ook de toekomst van een bedrijf.

Automatisering vergt een integrale aanpak:

Automatiseren is vooral goed kijken buiten de scope van het project. In de praktijk komt vaak een echte integrale aanpak niet van de grond. Vragen die men dient te stellen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat zijn de personele, logistieke, kwaliteitseffecten en effecten op de manier van organiseren? Kortom: Wat zijn de risico’s en raakvlakken tussen verschillende technische en bedrijfseconomische disciplines?
  • Wordt het automatiseringsproces wel “gedragen” door de organisatie? Hoe overwin ik de natuurlijke weerstand?
  • Kunnen we delen van de automatisering gemakkelijk hergebruiken en inzetten voor andere producten?
  • Is een niet haalbaar project misschien wel haalbaar wanneer we de componenten amortiseren over meerdere producten?
  • Wat voor een strategie en imago hebben we als bedrijf en hoe geven we hier in de aanpak vorm aan?
  • Hoe gebruiken we de automatisering als verkoopargument, als showroom voor onze klanten?

Cultuurverandering / continuiteit:

“Onbekend maakt onbemind”, zo zijn er tal van spreekwoorden die gelden ook als het gaat om automatiseringsprojecten. Vooral in het begin is vaak de enige die echt wil automatiseren, de directeur zelf. 1001 redenen om niet te hoeven automatiseren dienen zich aan. Weerstand tegen veranderingen is mens eigen en gelden vooral in technische productieomgevingen. De kunst is het doen overwinnen van de angst en weerstand voor automatisering en automatiseren om te zetten naar een hulpmiddel dat intrinsiek vanuit de mensen in de organisatie gedragen wordt. Dat gaat niet vanzelf. Het vergt een cultuurveranderingsproces. Om continuiteit te waarborgen na implementatie van automatiseringsprojecten is een cultuurverandering noodzakelijk. Het beheren van een geautomatiseerd machinepark is heel anders dan het beheren van een fabriek met veel handwerk. De mens bepaalt nog altijd het succes van elk systeem. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is een goede begeleiding van een automatiseringstraject een must.

Geen onzin verkopen, de no nonsense benadering:

Door de jaren heen hebben we veel luchtkastelen zien vervliegen en projecten zien floppen. Maar ook hebben we haalbare projecten zien mislukken door miscommunicatie en gebrek aan kennis. In principe is alles mogelijk. De kunst is echter het niet moeilijker te maken dan nodig is, iets verzinnen en realiseren dat werkt. Het eindresultaat telt. Elke techneut kent wel de frustratie van het uitvoeren van de slecht voorbereide droom van een ander. Acotech stelt systemen en methoden ten dienste van het eindresultaat en niet andersom. Door niet enkel de initiator te zijn, maar ook te assisteren bij de realisatie, is onzin verkopen uitgesloten. Als projectleiders niet enkel weten hoe het moet, maar het ook zelf kunnen is dat een krachtig middel in relatief kleine projecten.

Begeleiding

Een goede begeleiding van automatisering op het gebied van haalbaarheidstudies, initiatie, definitie, voorbereiding, realisatie, draagkracht en nazorg maken het verschil tussen succes, geen succes of zelfs een flop. Door onder andere beperkte kennis, ervaring of capaciteit ontstaan aan beide kanten gaten tussen eindgebruiker en leverancier. Hoewel beide partijen het vaak ontkennen gaat er veel mis in de afstemming tussen disciplines en het verwachtingspatroon tussen beiden, om nog maar te zwijgen over de opstartvertragingen die kunnen ontstaan. Robotiseren is niet moeilijk, maar verdient de nodige aandacht. Om automatiseren te realiseren is niet alleen creativiteit nodig, maar ook technisch en vooral bedrijfsmatig inzicht. De automatiseerder dient zich het proces, de manier van denken en de doelstellingen van een klant eigen te maken, om een goed product te kunnen leveren. De klant is de directeur. De klant van de klant is de technisch manager. De heftruckchauffeur is de operator. Kortom, de mensen in een bedrijf die automatisering tot een succes moeten maken. Elke laag dient overtuigd te zijn van de opbrengsten en zijn steentje bij te dragen aan het succes. Elk systeem is zo goed als het imago.

Werkwijze

Afhankelijk van de behoeften en de beperking in capaciteit, wat voor elk bedrijf verschilt, biedt Acotech, enkel daar waar nodig is, ondersteuning op maat aan. Of het nu gaat om het uitwerken van een idee, het begeleiden van een project, programmatie of het optimaliseren van een bestaand proces.

Onafhankelijk

Acotech biedt haar diensten, onafhankelijk van toeleveranciers, aan en kan waar nodig samenwerken met systemintegrators en machinebouwers.